Abu'l Waleed Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rushd, poznat kao Averroes na Zapadu, rođen je 1128. n.e. u Cordovi, gdje su mu i otac i djed bili suci.

Njegov djed je bio dobro upućen u fikh (Malikijska škola) i također je bio imam Džamija Jamia iz Kordove. Mladi Ibn Rušd je dobio svoje obrazovanje u Cordobi i živio je miran život, posvećujući većinu svog vremena učeničkim poslovima. Studirao je filozofiju i pravo kod Abu J'afar Haroona i od Ibn Baje; studirao je i medicinu. Al-Hakam, poznati španjolski kalif Omayada, izgradio je veličanstvenu knjižnicu u Cordobi, u kojoj je bilo 500 000 knjige. On je sam proučio mnoge od njih i iznio ih ukratko marginalni komentari na njih.

Ova bogata zbirka postavila je temelj za intelektualno proučavanje u Španjolskoj i pružila pozadinu za ljude poput Ibn Rushda, koji je živio 2 stoljeća kasnije. Abu Yaqub, kalif Maroka, pozvao ga je u svoju prijestolnicu i postavio ga za svog liječnika umjesto Ibn Tufaila. Njegovo sin Yaqub al-Mansur ga je zadržao neko vrijeme ali ubrzo Ibn Rushdovi pogledi na teologiju i filozofiju privukli su kalifove gnjev. Sve su njegove knjige, osim strogo znanstvenih, spaljene a on je prognan u Lucenu. Međutim, kao rezultat intervencije nekoliko vodećih znanstvenika oproštena mu je nakon otprilike četiri godine i opozvan u Maroko 1198.; ali je umro prema krajem iste godine.

Ibn Rušd je dao izuzetan doprinos. u filozofiji, logike, medicine, glazbe i jurisprudencije. U medicini njegova poznata knjiga Kitab al-Kulyat fi al-Tibb napisana je prije 1162. godine n.e. Njegov latinski prijevod bio je poznat kao 'Colliget'. U njemu je Ibn Rušd bacio svjetlo na različite aspekte medicine, uključujući dijagnostiku, liječenje i prevenciju bolesti. Knjiga se koncentrira na specifična područja u usporedbi s Ibn Sininim širim opsegom al Qanuna, ali sadrži nekoliko originalnih zapažanja Ibn Rušda. U filozofiji, njegovo najvažnije djelo Tuhafut al-Tuhafut napisan je kao odgovor na al-Gazalijevo djelo.

Ibn Rushda su mnogi muslimanski učenjaci kritizirali zbog ove knjige, koja je ipak imala dubok utjecaj na europsku misao, barem do početak moderne filozofije i eksperimentalne znanosti. Njegovi pogledi na sudbinu bili su da čovjek niti u potpunosti kontrolira svoje sudbina niti mu je u potpunosti unaprijed određena. Napisao je tri izvještaja o Aristotelovim djelima, kako su ona tada bila poznata preko arapskih prijevoda. Može se uzeti u obzir najkraći Jami kao sažetak predmeta.

ibn rušd

Posrednik je bio Talkhis i the najduži je bio tefsir. Čini se da ova tri komentara odgovaraju različitim fazama u obrazovanju učenika; kratki jedan je bio namijenjen početnicima, a zatim srednji za učenici upoznati s predmetom, a na kraju i onaj najduži za napredne studije. Najduži komentar bio je, zapravo, izvorni doprinos jer se uvelike temeljio na njegovoj analizi, uključujući tumačenje kur'anskih pojmova. Na području glazbe Ibn Rushd je napisao komentar na Aristotelova knjiga De Anima. Ovu knjigu je na latinski preveo Mitchell Scott. U astronomiji je napisao raspravu o kretanju kugle, Kitab fi-Harakat al-Falak. Također je sažeo Almagesta i podijelio ga na dva dijela: opis sfera i kretanje sfere. Ovaj sažetak Almagesta preveden je sa Arapski na hebrejski Jacob Anatoli 1231. Prema Ibn al-Abbaru, Ibn Rušdovi spisi su se proširili 20.000 stranica, od kojih se najpoznatije bave filozofijom, medicine i jurisprudencije.

Samo o medicini napisao je 20 knjige. Što se tiče jurisprudencije, njegovu knjigu Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat-al-Muqtasid Ibn Jafar Thahabi smatra možda najboljom knjigom o malikijskoj školi fikha. Ibn Rushdovi spisi prevedeni su na razne jezike, uključujući latinski, engleski, njemački i hebrejski. Većina njegovih komentara o filozofiji sačuvana je u hebrejskim prijevodima ili na latinskom prijevodi s hebrejskog, i nekoliko na izvornom arapskom, općenito na hebrejskom pismu. To otkriva njegovu širu prihvaćenost u Zapad u odnosu na Istok. Komentar zoologije potpuno je izgubljen. Ibn Rušd je također napisao komentare na Platonovu Republiku, Galenova rasprava o groznicama, al-Farabijeva logika, itd. Osamdeset sedam njegovih knjiga je još uvijek sačuvano.

Ibn Rušd je smatran jednim od najvećih mislilaca i znanstvenici 12. stoljeća. Prema Filipu Hitiju, Ibn Rushd je utjecao na zapadnjačku misao od 12. do 16. stoljeća. Njegove knjige uvrštene su u nastavne programe u Parizu i dr sveučilišta do pojave modernih eksperimentalnih znanosti