Neka je hvaljen i uzvišen Gospodar  svih svjetova, jedan, jedini, koji nema druga, koji nije rodio i rođen nije i kojem nitko ravan nije. Neka je salavat i selam na Allahovog miljenika i poslanika Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu obitelj i na sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

Draga braćo i poštovane sestre!

Od sastavnih dijelova vjerovanja jednog čovjeka je da bude iskren u djelima i da ih čini samo u ime Allaha dž.š., a ne da bi ga ljudi vidjeli kako to čini. Iskrenost i potpuna predanost u činjenju dobrih djela radi Allaha u arapskom jeziku zove se Ihlas i kao takva se spominje u Kur'anu na više mjesta.

Allah dž.š. kaže: „A naređeno im je da samo Allahu ibadet čine, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da namaz obavljaju, i da zek'at udjeljuju; a to je – ispravna vjera.“ (El-Bejjine, 5)

Čak i u djetinjstvu, svakom je djetetu drago kada se pohvali i kaže kako dobro radi, a ono se onda još više dokazuje. Zato iskrenost nije urođena, ona se mora vježbati i pomoću nje se treba boriti protiv opake bolesti duše i srca koja se zove licemjerje/munafikluk. Ovo pretvaranje je najopasnije u ibadetu jer je ono skriveni širk. Allah dž.š. kaže: „A teško onima koji kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju i nikome ništa ne daju.“ (El-Ma'un, 4-7)

Allah dž.š. nije zadovoljan i ne voli kada Njegov rob obavlja ibadet radi drugih, stoga je veoma važno da vjernik vodi računa o tome u čije ime obavlja molitvu i čini dobra djela. One koji budu djela činili radi ljudi čeka teška kazna, kao što se to vidi iz narednog hadisa koji prenosi Ebu Hurejre, r.a.: „Prvi čovjek kome će biti suđeno na Sudnjem danu bit će šehid. On će biti doveden pred Allaha dž.š. i On će ga podsjetiti na Svoje blagodati koje će čovjek priznati, a zatim će biti upitan: „ Na koji način si upotrijebio tu blagodat?“, a on će odgovoriti: „Borio sam se u tvoje ime dok nisam poginuo.“ Allah će mu tada reći: „Lažeš! Ti si se borio zato da se kaže za tebe da si hrabar.“ Potom će biti naređeno da bude odveden, pa će biti odvučen licem prema tlu i bačen u vatru.

Zatim će biti suđeno onome koji se bavio naukom, podučavao druge i učio Kur'an. Kada bude doveden pred Allaha, On će ga podsjetiti na blagodati koje će čovjek priznati, a onda će ga upitati što je uradio s njima.

Čovjek će odgovoriti: „Stjecao sam znanje, podučavao druge i učio Kur'an u Tvoje veliko ime.“ Allah će mu tada reći: „Lažeš! Ti si to radio samo da se kaže da si Alim (učen), a učio si Kur'an kako bi se govorilo; „On je Karija! (učač Kur'ana) i tako su te nazvali.“ Potom će biti naređeno da bude odveden, pa će biti odvučen licem prema tlu i bačen u vatru.

Zatim će biti suđeno čovjeku kojem je Allah dž.š. dao svaku vrstu imetka. On će biti doveden pred Allaha, pokazat će mu se blagodati prema njemu pa će ih priznati. Poslije toga Allah će ga pitati: „Na koji način si upotrijebio tu blagodat?“, a on će odgovoriti: „Trošio sam imetak na svaki način na koji Ti voliš da se troši.“, a Allah će mu reći: „Lažeš! Ti si to činio da bi te nazvali darežljivim čovjekom! I nazvali su te takvim.“ Potom će biti naređeno da bude odveden, pa će biti odvučen licem prema tlu i bačen u vatru.“

Iz ovog hadisa se može protumačiti da su ova trojica dobila dunjalučku nagradu zbog koje su radili ova djela, ali im je ahiretska nagrada izostala zato što nisu činili djela u ime Allaha. Muhammed ibn Lebid, r.a., prenosi da je Allahov poslanik s.a.v.s. rekao: „ Ono od čega se najviše za vas bojim je mali širk.“ „A što je to mali širk?“ , upitaše. Poslanik a.s. odgovori: „ Činjenje djela da bi ljudi vidjeli (rija), jer zaista će Allah na dan kad ljudi budu nagrađivani za svoja djela reći: „ Idite onima kojima ste se pokazivali na dunjaluku, pa pogledajte hoćete li kod njih naći nagradu ili kakvo dobro.“ (Šuabul-iman, 5/333.)

Dobro je rečeno: „Pobožnost je sakriti pobožnost.“ Nekom je puno stalo da ga drugi vide kako je on pobožan. To dokazuje stalnim micanjem prsta, nošenjem tespiha, stalnim micanjem usta, ostajanjem duže na sedždi kad klanja za imamom, tako da svi vide kako on voli sedždu.

Takvih se djela, ako nisu iskrena, treba kloniti. Jedan čovjek je u prisustvu Hasana el-Basrija uzdahnuo, pa mu Hasan reče: „Sine moga brata, što si time htio? Ako si iskreno to učinio, samo si objelodanio ono što je u tebi, a ako si lažno uzdahnuo, teško tebi!“

Allahov poslanik je održao hutbu i rekao: „ O ljudi, čuvajte se ovog širka jer je on skriveniji od koračanja mrava u mrkloj noći!“, a netko je upitao: „Kako ćemo se od njega sačuvati, o Allahov poslaniče?“, odgovorio je: „Učite: „ALLAHUMME INNA NE'UUZUBIKE MIN EN NUŠRIKE BIKE ŠEJEN NA'LEMUHU VE NESTAGFIRUKE LIMA LA NA'LEMU.“ (Allahu, s Tobom se štitimo od toga da Ti nešto pridružimo znajući, a tražimo od Tebe oprosta za ono što ne znamo.) „

Ovu dovu je lijepo tri puta proučiti ujutro i navečer te učiti suru Ihlas (iskrenost).

Gospodaru naš, sačuvaj nas vlastitog zla, licemjerja prema Tebi i drugim ljudima. Podari nam iskrenost u ibadetima i očisti nam srca od licemjerja i pretvaranja. Amin!

 

 

U Zadru, 3.7.2020./11. Zu-l-Ka'de 1440.

Glavni imam MIZ Zadar,

mr. sc. Ćamil ef. Bašić

 

Photo: znet.hr