Danas je na Hrvatskom vojnom učilištu klanjanja prva džuma namaz u novoj akademskoj godini koju je predvodio Halid ef. Dolić. Današnja džuma nastavak je aktivnosti pružanja podrške i zadovoljavanja duhovnih potreba polaznika Učilišta koja se nastavlja i ove godine. Zahvalni smo Hrvatskom vojnom učilištu na podršci i otvorenosti za nastavak suradnje na ovom polju kao i na brizi i o vjerskim aktivnostima polaznika.