Osnaživanje i jačanje svijesti o vjerskom i nacionalnom identitetu, upoznavanje sa bogatim nasljeđem tradicionalne, kulturne i povijesne baštine te proširivanje obzorja gledanja na vlastiti identitet uz važnost zajedničkog druženja, društvene interakcije, razmjenu mišljenja bili su neki od ciljeva edukativnog izleta u Sarajevo, 18. i 19.06.2022. u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Sisak.

Ciljana grupa od 30-ak mlađih bračnih parova koji participiraju vlastitim angažmanom i doprinosom u radu i djelovanju MIZ Sisak ili su polaznici edukacije za odrasle „Tečaj islama“ pozvani su na dvodnevno druženje i izlet u Sarajevo kako bi stekli određene spoznaje koje će učvrstiti njihovo razumijevanje važnosti i vrijednosti vlastitog identiteta ali i motivirati ih za džematski aktivizam koji će biti sve potrebniji i važniji u periodu pred i nakon otvaranje Islamskog kulturnog centra u Sisku.

Mnogi od pozvanih na ovo putovanje nisu nikad posjetili Sarajevo, a većina ih nije posjetila određene znamenitosti koje su bile sastavni dio plana predviđene posjete Sarajevu, a voditelj puta glavni imam Alem ef. Crnkić naglasio je da se definicija i percepcija Sarajeva mora redefinirati sa predstavke gastronomije grada „najboljih ćevapa i pita“ na grad bogatog duhovnog, kulturnog, nacionalnog i povijesnog nasljeđa“ .

S tim u vezi, po dolasku u Sarajevo i smještaja u simpatični hotel na Kovačima, prva posjeta ima svoju simboličnu i znakovitu dimenziju, a to je posjeta Muzeju Alije Izetbegovića čija interijerska postavka oslikava paradigmatičnu ličnost koja u sebi objedinjava raskoš bosanskog duha i osobnosti, od znanja, mudrosti, ustrajnosti i požrtvovanosti do duhovnosti i odanosti tradiciji te pogledu i iskoraku ka suvremenosti što obilježava lik i djelo r. Alije Izetbegovića, prvog predsjednika predsjedništva BIH.

Najmanji vid poštovanja prema ovoj grandioznoj ličnosti jeste posjeta njegovom Muzeju kako bi razvijali percepciju i obzorja o njegovoj osobnosti ali i posjeta i učenje Fatihe na njegovom mezaru kao i svim šehidima na Kovačima što je sastavni dio našeg srčanog respekta prema neprocjenjivoj žrtvi za zavičajnu domovinu i narod.

Spuštanje prema Baščaršiji daje vizualnu radost na licima prisutnih i emocije, a nakon kratkog predaha za ručak, posjeta je nastavljena prema GHB biblioteci gdje nas je voditelj u GHB srdačno upoznao sa muzejskom postavkom kroz koju se na najbolji način zrcali spoj duhovnosti, tradicije ali i ljubavi prema vlastitom identitetu što je nit koja se provlačila kroz cjelokupnu koncepciju ovog putovanja.

Gazi Husrev-begova džamija, Bezistan dali su poseban upečatljiv dojam a pored Morića-hana gdje je bio predah, posjeta prvog dana Sarajevu završena je posjetom Vijećnici, simbolu grada, vremena i susretu civilizacija.

Drugog i završnog dana posjete Sarajevu zaokružena je pričom koja daje najbolje poruke o borbi i opstanku jednog naroda, ona sve sublimira i pečatira u tri riječi „čudo bosanskog otpora“, posjeta Tunelu spasa, uz stručno vođenje i prezentaciju dala je predstavku i sliku otpornosti i žilavosti Sarajeva koje autentično svjedoči i sliku bosanskog čovjeka koji odolijeva iskušenjima uz vlastitu unutarnju snagu i duhovnost koja ga hrabri.

Na kraju, posjeta Vrelu Bosne bio je pečatni otisak ove posjete koja je ispunila svoj smisao, a još više očekivanja ciljane grupe koja je popunila mozaik unutarnje spoznaje o vlastitom identitetu.

Alem ef. Crnkić