Mapa zlatnog doba islama
25.04.2022. moderator

Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam rođen je u Nishapuru, glavnom gradu provincije Khurasan oko 1044. godine (oko 1038.

Zagrebačka džamija
23.04.2022. moderator

Jasin

Ovo uzvišeno poglavlje je dobilo ime po prva, dva, slova i to: Ja i Sin. Ovim dvama slovima se obraća i govori Muhammedu.