Znajte da su Znanje i Volja posebne osobine koje omogućavaju čovjeku da se približi Bogu. 

Znanje su informacije prikupljene

 • bilo putem pet vanjskih osjetila: sluh, vid, miris, okus i dodira;
 • ili pet unutarnjih osjetila: mašte, sjećanja, odraza, pamćenja i zdravog razuma. 

Snaga volje potrebna je čovjeku da hrani  tijelo, poput apetita, i štiti njegovu obitelj, poput gnjeva. Takvo znanje se stječe učenjem i dedukcijom (zaključivanjem), poput poznavanja da je dva plus dva jednako četiri ili kroz međudjelovanje, poput Refleksije. 

Stečeno znanje bavi se bilo sa sadašnjim  svijetom, poput umjetnosti i znanosti, ili sa budućim svijetom, poput znanja o Srcu,  Bogu i njegovim osobinama. 

Moć intelekta ne može svladati znanje obaju svjetova. Znanje se može spoznati kroz srce bez stjecanja ili dokaza i to se zove Opće nadahnuće. To je način na koji su poslanici otkrili Božansku inspiraciju i to ne učenjem i proučavanjem, već prekidanjem veza sa Sadašnjim svijetom, pražnjenjem srca i svim silama napredujući prema Bogu. 

Znanje i volja razlikuje čovjeka od zvijeri te stvara mnoge stupnjeve: Životinje, Omladine, Odrasle  Učene, Mudre, Prosvjećene i Poslanike. Čovjekov stupanj se povećava čišćenjem i pročišćavanjem Srca, jer su Božjim darovima izložena samo čista srca. Važna je razlika između djelovanja Učenih i Prosvjećenih koju ćemo objasniti upotrebom analogije. 

Uzmite priču o konkurenciji između Kineza i Bizantinaca. Kralj je dao svakome od njih jednu stranu sobe sa zastorom koja je visjela između njih. Okupili su se Bizantinci  i zajedno s bezbroj boja stvorili svoje umjetničko djelo. Ali Kinezi nisu imali boju  i umjesto toga provodili su svoje vrijeme poliranjem zida, dajući mu zasljepljujuću svjetlost. Kada je zavjesa je bila podignuta, bizantinsku umjetnost odrazila je kineska strana blistavim sjajem. Tako je ljepota bizantske umjetnosti povećana njenim dodatnim osvjetljenjem.  Učeni su poput Bizantinaca i rade  na samom stjecanju znanja i sakupljaju ga u srce. Prosvjećeni, poput Kineza,  rade na poliranju, pročišćavanju i razjašnjavanju Srca sve dok istinska priroda ne zasvijetli u njemu. 

Srce

Znajte da je Srce poput Zrcala. Svako je srce iznutra sposobno spoznati Istinu. Međutim, postoji pet razloga zbog kojih zrcalo možda ne odražava Božansku svjetlost: 

 • Kvar u oblikovanju, kao što je srce  
 • Mladosti, koja nije u potpunosti formirana. Okrenuto je s puta poput srca dobre i poslušne osobe koja ne traži Boga, iako je svijetla, neće u njoj biti otkrivena Istina.
 • Ne poznaje smjer.
 • Prekriveno je prljavštinom, hrđom ili zatupljeno što je nastalo zbog neposlušnosti Bogu.
 • Konačno, između njega (srca) i Boga nalazi se veo. 

Dakle, za odražavanje božanske svjetlosti potrebno je:  

 • pripremiti se za odraslu dob;
 • tražiti Boga;
 • pratiti ispravan put;
 • pokoravati se Bogu;
 • podignuti veo tako da ispraznite srce od ovoga svijeta i prisjećate se Boga. 

Znajte, postoje tri stupnja vjere:  

 • Najniži je imitacija slijepih. Na primjer, ako vam netko kaže da  je osoba u kući i vi u to vjerujete da je istina.  
 • Slijedi Logično razmišljanje. Ako čujete glas te osobe koji dolazi  iz kuće i zaključite da je to istina.  
 • Najviši stupanj je iskustveno znanje. Ako osobu u kući gledate  vlastitim očima i zapravo vidite da je istina.  

Samo najčišća srca mogu dostići taj stupanj i vidjeti jasno sa svjetlom sigurnosti.