Poglavlje Dogovaranje – Šura je treće od poglavlja, koja počinju sa Ha Mim, a kako se u 38-mom ajetu naređuje da muslimani rade svoje poslove u zajedničkom dogovaranju, to je dobilo naziv „Šura“ - Dogovor.

Muslimanima se uz dva, glavna stupa vjere, uz klanjanje namaza i dijeljenje od onoga što je Bog čovjeku udijelio da se drugima pomogne, naređuje da svoje poslove uređuju u zajedničkom sporazumijevanju i međusobnom savjetovanju. Radi toga su prve halife – „hulefair-rašidin“ iznosile sva državna pitanja pred vijeće i tu se donosio zaključak.

U ovom poglavlju se izlaže da Božja milost prevladava ostala svojstva Njegova i u prvom dijelu ovog poglavlja se objašnjava da su i opomene Božje došle radi toga što to zahtijeva Božja milost.

Zbog toga se ističe da pravovjerni treba da budu strpljivi prema napadajima i zlostavljanjima i da opraštaju neprijateljima. Da Kur'an upućuje na pravi put zato što je od Boga objavljen, pa se izlaže da će pasti u zabludu i krenuti krivim putem oni koji ne slijede Kur'an.

Zuhruf znači zlato i nakit. U 30-tom ajetu ovog poglavlja se izlaže da Svemogući Allah ne bira ljude po množini i bogatstvu zlata i srebra, nego po njihovoj duhovnoj vrijednosti i po visokim vrlinama srca njihova, pa se zato ovo poglavlje naziva „Zuhruf“.

Po Faraonovu mišljenju, ako je Musa bio poslanik koji je od Boga poslan, trebao je da bude jedan vladar, a to je opet po tadašnjem običaju iziskivalo da bude ukrašen zlatnim ogrlicama i narukvicama.

Ovdje se ističe da nema nikakve razlike između otpora što ga je Faraon pokazivao prema Musi i otpora što su ga Kurejšije pokazivale prema Hazreti-Muhammedu.

Izlaže se da će Kur'an koji daje pouku i upućuje na pravi put biti sačuvan, usprkos svih arapskih napadaja i postupaka. Govori o jedinstvu Božjem, koje je osnovna točka vjerovanja što ga je uspostavila Božja Objava.

Duhan - dim. Budući da se u desetom ajetu ovog poglavlja govori o dimu (magli), ovom poglavlja je dat naziv „Duhan“. U ajetima, koji slijede iza desetog ajeta, govori se o još većim nevoljama, koje će prijeći preko glava pogana i ističe se da su zbog svoga okrutnog srca slični Faraonu.

U suri kadr kaže se, da je Kur'an objavljen u noći Kadr. Noć Kadr je jedna od posljednjih deset noći mjeseca Ramazana.

Konačno su jedne „svete noći“ zasjale iskre Božje Objave, koja je poslana Hazreti-Muhammedu. Jedno je novo svjetlo obasjalo svijet.

Jer s Božjom Objavom se rastavlja istina od laži, ljudima se poklanjaju riznice prave istine.

Džathijeh - U 28. ajetu ovoga poglavlja se izlaže kako će se svi narodi naći pred Bogom u čučećem stavu i radi toga ovo poglavlja nosi naziv: „Džasije“.