• Živite li najbolju verziju sebe: duhovno, fizički i društveno?
  • To je pitanje koje pokreće sve što se dešava u kompaniji Productive Muslim (aka produktivni musliman)
  • „Razumijemo koliko vam je važno da budete najbolja verzija sebe kod kuće, na poslu i u svojoj zajednici.”, kažu oni u kompaniji.
  • Stoga je njihova misija pomoći premostiti jaz između onoga što ste danas i onoga što želite biti – duhovno, fizički i društveno.
  • Želimo vas opremiti praktičnim savjetima i strategijama za borbu protiv svoja dva najgora neprijatelja - vašeg nafs (ja) i šejtana - kako biste mogli pobijediti u bitci života i biti uspješni u ovom i sljedećem životu.
  • Kako izleda vaš put samo usavršavanja? Ako ste čitatelj, preporučamo knjigu Produktivni Musliman: gdje su vjera i produktivnost u skladu. Ako je vaš fokus na online učenje, preporučamo seriju master predavanja i seminara kako bi dosegli sklad duhovnosti, društvenosti i fizičke spreme. Ako je vaš fokus na umreženosti, preporučamo Barekah akademiju, koji žele poezati osoni i duhovni razvoj. I na koncu ako ste avanturist, odvojiete se od svoje Dunjalučke stvarnosti u tzv retreat programu.

The Productive Muslim Company