Džamija
03.05.2019. moderator

Vaktija

01.12.2017. moderator

Z A G R E B A Č K A   V A K T I J A PRAYING TIMES FOR ZAGREB AREA

PROSINAC / DECEMBAR 2017. – REBIU-L-EVVEL / REBIU-L-AHIR 1439. H.G. Kibla (smjer prema Mekki): 134° 32'

16.10.2017. moderator

Medžlis islamske zajednice Zagreb

organizira

tribinu "dr. Sulejman Mašović"

na temu

07.08.2015. moderator

Doba nepravde i nasilja

Moji robovi, Ja sam zaista zabranio sebi zulum i učinio Sam ga zabranjenim među vama, pa ne činite nasilje!” (Muslim)

16.03.2015. moderator

Emisija "Moj džemat" u programu MTV Igman, obilazi džemate širom Bosne i Hercegovine, ali i u inozemstvu. U ovoj emisiji ekipa MTV Igman posjetila je Zagrebačku džamiju, i tom prilikom razgovarala sa Kurra hafizom Aziz ef. Alilijem i polaznicima škole Kur'ana u Zagrebu,...

06.03.2015. moderator

Upala imana

"Onaj tko čini dobro, sebi ga čini..." (El-Džasije, 15)

Poštovani čitatelji, historija islamske civilizacije nepregledna je riznica duhovnih velikana, Božjih miljenika, pravednih vladara, ingenioznih izumitelja, posvećenika mudrosti, ali i despota, shizofrenika i samozvanih izbavitelja. Ukratko, svega na dunjaluku.