U Islamskom centru Zagreb, večeras je na Tribini četvrtkom "dr. Sulejman Mašović" upriličena promocija knjige mr. sc. Senada ef. Heveševića pod nazivom Objava. Knjigu su predstavili: dekan Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu prof. dr. Zuhdija Hasanović, muftija dr. Aziz ef. Hasanović te autor knjige mr. sc. Senad ef. Hevešević. Prof. dr. Zuhdija Hasanović ukazao da bez sunneta nema ispravnog razumijevanja Kur'ana, a da knjiga Objava kroz inivativan pristup daje jedno novo svjetlo na samo razumijevanje. Također, istaknuo je značaj ispravnog razumijevanja kao i na obavezu svake generacije da se potrudi u svom vremenu i okolnostima razumjeti Kur'an. Muftija dr. Aziz ef. Hasanović je predstavio autora kroz nekoliko crtica iz njegova životopisa u kojima stoji da je rođen u Rijeci 6.6.1989., osnovnu školu završio je u Labinu, a srednju školu Zagrebačku medresu dr. Ahmeda Smajlovića u Zagrebu. Studirao je u Tripoliju u Libiji do izbijanja sukoba 2011. godine. Nakon toga upisuje Fakultet Islamskih nauka u Sarahevu 2015., a na istom fakultetu je magistrirao 2019. Muftija Hasanović je rekao da bi o knjizi ukratko mogao kazati da ona predstavlja posadašnjenje Kur'ana. Ukazao je na činjenicu da je mnogo autora koji pišu o islamu, o objavi i o poslaniku Muhamedu a.s., međutim u današnje vrijeme su to većinom nemuslimani i često se piše u negativnom kontekstu, stoga je i značaj ove knjige veći. Zahvalio se Senad ef. na trudu oko nastanka ove knjige. Na kraju se prisutnima obratio mr. sc. Senad ef. Hevešević koji se zahvalio i muftiji dr. Aziz ef. Hasanoviću i dekanu prof. dr. Zuhdiji Hasanoviću na predstavljanju knjige te se prisjetio svojih početaka obrazovanja sve do nastanka knjige. Osvrnuo se na neke detalje koje knjiga tretira te kako je Stvoritelj vodio, bodrio i preodgajao suvremenike Muhammeda s.a.v.s. kroz objavu.