Zagrebačka džamija
27.04.2022. moderator

Ez-Zarijat - Početak sure Ez-Zarijat potvrđuje istinitost proživljenja nakon smrti i obračuna za učinjena djela. Mnogobošcima se izlažu određena kazivanja o prijašnjim narodima koji su poricali istinu, pa su uništeni. Nakon toga se Poslaniku, naređuje opominjanje ljudi.

Na posljetku Uzvišeni veli: Ljude i džinne sam stvorio samo da Me obožavaju.

Zagrebačka džamija
26.04.2022. moderator

1. poglavlje 26. džuza govori o Ahkafu, to jest o pješčanim brežuljcima koji su pomogli uništavanju plemena Ad. Zbog toga ovo poglavlje nosi taj naziv.

Zagrebačka džamija
25.04.2022. moderator

Poglavlje Dogovaranje – Šura je treće od poglavlja, koja počinju sa Ha Mim, a kako se u 38-mom ajetu naređuje da muslimani rade svoje poslove u zajedničkom dogovaranju, to je dobilo naziv „Šura“ - Dogovor.

Zagrebačka džamija
24.04.2022. moderator

Ono što možemo primijetiti je da šta god čovjek uspješno završi u životu, treba imati na umu da je završio jer mu se Allah smilovao.

Zagrebačka džamija
23.04.2022. moderator

Jasin

Ovo uzvišeno poglavlje je dobilo ime po prva, dva, slova i to: Ja i Sin. Ovim dvama slovima se obraća i govori Muhammedu.

Zagrebačka džamija
22.04.2022. moderator

Saveznici

Događaji o kojima se ovdje govori odnose se na kurejšijsko i savezničko opsjedanje Medine.

S Kurejšijama su se ujedinila arapska plemena Gatafan, Esdža', Murre, Fezare, Sulejm, Sa'ad i Esed, a od židovskih plemena Nadir i Kurejza. A među plemenom Kurejza i muslimanima je postojao jedan ugovor.

Zagrebačka džamija
21.04.2022. moderator

Kako ovo poglavlje iznosi vijesti o pobjedi Rimljana (iz Istočnog rimskog carstva) ili Bizantinaca nad Perzijancima, to je ovo poglavlje dobilo naziv Rum. Kad je ovo poglavlje bilo objavljeno, u Perziji je vladao Husrev Drugi, a u istočnom rimskom carstvu Heraklije Prvi (571.-641.). Ove dvije države su se nalazile u dugotrajnoj međusobnoj borbi i ratovanju. Pete godine, t. j. 613.

Zagrebačka džamija
20.04.2022. moderator

Sve tri sure su sure kazivanja o prijašnjim poslanicima. S početka sure El-Kasas nalazi se ajet koji opisuje faraona, ali i sve ostale silnike koji remete mir na zemlji. Nije slučajno da Allah toliko puta spominje i opisuje faraona, vladara s vojskom koji je činio zlo ljudima.

Zagrebačka džamija
19.04.2022. moderator

Ova sura opisuje očajno i bijedno stanje u Arabiji prije pojave Islama.

Zagrebačka džamija
18.04.2022. moderator

U prvih deset ajeta sure Elmu'minun - Vjernici, Allah opisuje ko i kako će zaslužiti džennet.

Vrlo kratak, a sadržajan opis vjernika. Prvo je namaz, bez namaza ne možemo postići ono što želimo.