U prvih deset ajeta sure Elmu'minun - Vjernici, Allah opisuje ko i kako će zaslužiti džennet.

Vrlo kratak, a sadržajan opis vjernika. Prvo je namaz, bez namaza ne možemo postići ono što želimo.

Drugo je izbjegavanje onoga što nas se ne tiče, poput grijeha, tuđih mahana, privatnih stvari i tajni drugih ljudi i sl. Također, i Poslanik, a.s., je kazao da čovjek neće biti pravi vjernik sve dok ne ostavi ono što ga se ne tiče.

Sljedeća osobina vjernika jeste udjeljivanje sadake, 4. čuvanje stidnih mjesta .5. koji preuzete amanete ispunjavaju i vode brigu o svojim obavezama. 6.osobina vjernika jeste obavljanje namaza na vrijeme.

U njoj se nalazi i slikovit opis džehennema kao ni na jednom drugom mjestu. Sura se završava riječima koje bismo trebali što češće izgovarati u ovim danima: Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!“

Sura Nur je sura propisa.

Zato se trebaju ukloniti društveni poroci i nevaljalštine kao što su blud i potvora, koji ruše i podgrizaju temelje kulturnog i civiliziranog društva. U tom pravcu se iznose odredbe i propisi i kazuje se kakve mjere treba poduzeti protiv ovih opasnih društvenih poroka.

Na kraju, naređuje da se posebni i privatni poslovi ne smiju pretpostaviti i prometnuti pred opće državne i društvene poslove. Ovi ajeti su objavljeni kada su ljudi potvorili hazreti Aišu.

U ovoj suri, govoreći o ovom slučaju, Allah pita ove vjernike koji su pričali o ovom slučaju (“kada ste to svojim jezicima prepričavati stali, i kad ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali, vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno“): “zašto niste, čim ste to čuli, rekli: ‘Ne dolikuje nam da o tome govorimo, hvaljen neka si Ti! To je velika potvora’ Allah vam naređuje da više nikad tako nešto ne ponovite, ako ste vjernici.“

Koliko je Gospodaru mrsko optuživanje vjernika i vjernica govori i dokazivanje, kao ni u jendom drugom slučaju, bluda, odnosno čovjek mora četiri svjedoka dovesti ako nekoga želi optužiti. Ova sura se završava riječima “Allah sve dobro zna“. On zna naše tajne i javna djela, zna ko i šta radi i «On će ih obavijestiti o svemu što su radili na Dan kad se budu Njemu vratili“.