Ova sura opisuje očajno i bijedno stanje u Arabiji prije pojave Islama.
Pri kraju opisuje vjernike: „A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kad ih bestidnici oslove, odgovaraju: "Mir vama!", i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći;i oni koji govore: "Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna, on je ružno prebivalište i boravište";"

Ime „Ress“ jedno mjesto na kome je obitavao jedan dio naroda Semud. Po drugima je to jedna varošica u Jemenu. Mjesto o kome se govori je grad Sodoma, kroz koji su Kurejšije često prolazile na svojim trgovačkim putovanjima u Siriju.

Šuara' - pjesnici Ove njihove teške posljedice i uništenje njihovo je predstavljalo za Mekkelije savršeno upozorenje. Ova točka se posebno u posljednjem dijelu ovoga poglavlja obrazlaže i pokazuje se kako su neosnovane njihove tvrdnje po kojima je Božji Poslanik vračar, pjesnik itd. Neml znači mrav. U 18. ajetu ovog poglavlja, povodom pohoda Hazreti-Sulejmanova kraljici Sabe, govori se o mravima. To je razlog da se ovo poglavlja nazvalo „Neml“.

U ovom i drugim ajetima ovoga poglavlje govori se o mravu, govoru ptica, pupavcu, vojsci džina, ljudi i ptica, o Sulejmanovu razumijevanju ptičjeg govora, o dolini mrava, o slanju pisma u Sabu, o brzom odgovoru kraljice od Sabe Sulejmanu – sve su to mudžize (natprirodna čuda) Sulejmana-a.s., kao što su i drugi Božji poslanici, spomenuti u Kur'anu, imali svoje mudžize, kojima su dokazivali poslanstvo.

Hazreti-Sulejman je imao veliku i jaku vojsku sastavljenu – kako se iz 17. ajeta ovog sureta razumije — od džina, ljudi i ptica. Kod takve i tolike vojske bila je uređena obavještajna ili vjerojatno neka druga služba koju je obavljao spomenuti hudhud. To se naslućuje iz slijedećeg ajeta, u kome se kaže da je Sulejman zaprijetio ovom hudhudu da će ga žestoko kazniti ako ne opravda svoj izostanak.

U Kur'anu je nekoliko počašćeno i tako što su poglavlja ponijela njihova imena.
Baqarah - krava, fil - slon. pčela, pauk i mravi.

Da li je filozof Francis Bacon imao na umu imena ove tri sure Kur'ana kad je u svome djelu „ Novi organon“ donio priču o pčeli, mravu i pauku. Nije to toliko ni važno, koliko je važna činjenica da nas dragi Bog daruje svojim znamenjima iz svojih knjiga, ali nas dariva i sa stranica svijeta koje nas okružuju, koje nas oslovljavaju moćno i veličanstveno.