Zagrebačka džamija
17.04.2022. moderator

Glavni dio sadržaja ovog poglavlje govori o pobjedi Božjih poslanika i njihovih tvrdnji i naučavanja. Zbog toga ovo poglavlje i nosi naziv „Enbija“, to jest pejgamberi ili poslanici.

Zagrebačka džamija
16.04.2022. moderator

Početak sure Merjem, u kojoj je milost, sa svojim izvedenicama, spomenuta 16 puta.

U poglavlju se govori o Hazreti-Isinoj majci Merjemi i o tome kako, ga je rodila. Zato ovo poglavlje i nosi naslov „Merjema“.

Ovo poglavlje pokazuje neprirodnosti koje su se uvukle u kršćansko vjerovanje.

Zagrebačka džamija
15.04.2022. moderator

Ìsrā se u arapskom jeziku kaže noćnom putovanju. „Slavljeno je i uzvišeno Biće Onoga, koji je noću odveo roba Svoga“.

Poslanik kaže: „Urridže bī“, to jest dignut sam u visinu. Zbog toga se ovaj događaj naziva „Mí'râdžun-nebìjji“ — put ili uzdignuće Božjeg Poslanika na nebo.

Zagrebačka džamija
13.04.2022. moderator

Središnja ličnost ovoga poglavlja je Jusuf a.s.

Nije cilj da se iznesu samo zgode iz života Hazreti-Jusufova, nego da se istakne da će i Hazreti-Muhammed, usprkos najvećem otporu svih mnogobrojnih neprijatelja, konačno ih sve pobijediti.

Zagrebačka džamija
11.04.2022. moderator

Ovom poglavlju je dano ime Hud, jer se u njemu govori o Božjem poslaniku Hazreti-Hudu.
Razumije se iz sadržaja poglavlja da je Hud bio prvi poslanik koji je bio poslan Arapima koji
su živjeli na Arapskom poluotoku.

U drugom dijelu se dokazuje istinitost Božje Objave i pozivaju se protivnici Kur'ana da
načine samo jedno poglavlje, koje bi bilo ravno Kur'anu.

Zagrebačka džamija
11.04.2022. moderator

Ovaj džuz obuhvata šest stranica sure Et-Tevbe te četrnaest stranica sure Junus.

„Nemoj ti nikako stajati u njemu (tome mesdžidu radi molitve)."

Zagrebačka džamija
11.04.2022. moderator

Ovo poglavlje se zove „Berâetun“, a i „Tèvbe“,a objavljena je nakon bitke na Tebuku.

Zagrebačka džamija
09.04.2022. moderator

Sura El-E'araf je prva kur'anska sura koja se završava sa sedždom koja ima za cilj iskazivanje praktične pokornosti Allahu: „Oni koji su bliski Gospodaru tvome, doista, ne zaziru da Mu se klanjaju; samo Njega hvale i samo pred Njim licem na sedždu-tle padaju.“ El-E'araf, 206.

Zagrebačka džamija
09.04.2022. moderator

Početak sure El-E’araf donosi malo poduži razgovor između šejtana i Allaha Uzvišenog, te način zavođenja Adema od strane šejtana.

Nakon kazivanja o Ademu i šejtanu, Uzvišeni Allah nas zove sa četiri poziva, pa da li ima neko tko će pouku primiti?