U petak 1. veljače muftija dr. Hasanović održao je hutbu u Islamskom centru Zagreb. Riječ je o prvoj hutbi u mjesecu koju tradicionalno obavlja muftija. Ovoga puta muftija je ukazao na kur'ansko poglavlje Jusuf i usmjerio prisutne na značajne poruke koje nam Svevišnji kroz primjer Jusuf a.s. donosi. U Jusufu vidimo Božju pomoć, zaštitu i istinsko vođenje dok u njegovoj braći vidimo ljubomoru, mržnju i zavidnost. Nažalost toga ima i danas kod ljudi koji spletkama poput braće Jusufove žele sebe afirmirati a druge ljude uništavati. Muftija je pozvao da se slijedi primjer Jusufa a.s. a da se čuvamo mržnje i zavidnosti citirajući hadis Poslanika a.s. "Zavidnost uništava dobra djela kao što vatra uništava drva". Ako slijedimo primjer Jusufa a.s. možemo očekivati od Allaha ono što je podario Jusufu a.s. a to je mudrost i znanje koje će nas voditi na ovome svijetu i sačuvati nas zloće pokvarenih, zločestih i licemjernih ljudi. "Zaštićen je onaj koga Allah štiti, pomognut je onaj koga On pomaže i na pravom putu je onaj koga On upućuje" naglasio je muftija.