07.08.2015. moderator

Doba nepravde i nasilja

Moji robovi, Ja sam zaista zabranio sebi zulum i učinio Sam ga zabranjenim među vama, pa ne činite nasilje!” (Muslim)

06.03.2015. moderator

Upala imana

"Onaj tko čini dobro, sebi ga čini..." (El-Džasije, 15)

Poštovani čitatelji, historija islamske civilizacije nepregledna je riznica duhovnih velikana, Božjih miljenika, pravednih vladara, ingenioznih izumitelja, posvećenika mudrosti, ali i despota, shizofrenika i samozvanih izbavitelja. Ukratko, svega na dunjaluku.