Productive Muslim
21.04.2022. moderator

Kao jedan od važnih Bio Hacking savjeta ovog Ramazana je kultiviranje i osvještavanje moći disanja. O disanju smo imali posebnu sesiju kroz Cambridge Muslim Collegue program: Trenutci u zadnjoj trećini noći pa vam savjetujem da ga poslušate.

Zagrebačka džamija
20.04.2022. moderator

Sve tri sure su sure kazivanja o prijašnjim poslanicima. S početka sure El-Kasas nalazi se ajet koji opisuje faraona, ali i sve ostale silnike koji remete mir na zemlji. Nije slučajno da Allah toliko puta spominje i opisuje faraona, vladara s vojskom koji je činio zlo ljudima.