Productive Muslim
25.04.2022. moderator

U prethodnim sesijama, uveli smo pojam produktivnosti koja je bazirana na energiji, fokusu (prema hajrli poslu) te vremenu.

Zagrebačka džamija
22.04.2022. moderator

Saveznici

Događaji o kojima se ovdje govori odnose se na kurejšijsko i savezničko opsjedanje Medine.

S Kurejšijama su se ujedinila arapska plemena Gatafan, Esdža', Murre, Fezare, Sulejm, Sa'ad i Esed, a od židovskih plemena Nadir i Kurejza. A među plemenom Kurejza i muslimanima je postojao jedan ugovor.