Mapa zlatnog doba islama
26.04.2022. moderator

Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Tusi al-Shafi'i al-Ghazali rođen je 1058.

Zagrebačka džamija
25.04.2022. moderator

Poglavlje Dogovaranje – Šura je treće od poglavlja, koja počinju sa Ha Mim, a kako se u 38-mom ajetu naređuje da muslimani rade svoje poslove u zajedničkom dogovaranju, to je dobilo naziv „Šura“ - Dogovor.