Abu Abdullah Mohammad Ibn Musa al-Khawarizmi rođen je u Khawarizmu (Kheva), južno od Aralskog mora, današnji Uzbekistan. O njegovom ranom životu zna se vrlo malo, osim činjenice da su mu roditelji migrirali u mjesto južno od Bagdada. Točni datumi njegova rođenja i smrti također nisu poznati, ali je utvrđeno da je cvjetao pod Al-Mamunom u Bagdadu kroz 813-833. i vjerojatno umro oko 840. godine.

Khawarizmi je bio matematičar, astronom i geograf. Bio je možda jedan od najvećih matematičara koji je ikada živio, jer je, zapravo, bio utemeljitelj nekoliko grana i osnovnih pojmova matematike. Prema riječima Phillipa Hittija, utjecao je na matematičku misao u većoj mjeri nego bilo koji drugi srednjovjekovni pisac. Njegov rad na algebri bio je izvanredan, jer ne samo da je pokrenuo predmet u sustavnom obliku nego ga je i razvio do te mjere da daje analitička rješenja linearnih i kvadratnih jednadžbi, što ga je utvrdilo kao utemeljitelja algebre. Samo ime Algebra izvedeno je iz njegove poznate knjige Al-Jabr wa-al-Muqabilah. Njegova je aritmetika sintetizirala grčko i hinduističko znanje, a sadržavala je i njegov vlastiti doprinos od temeljne važnosti matematici i znanosti. Tako je objasnio upotrebu nule, broja od temeljne važnosti koji su razvili Arapi. Slično je razvio decimalni sustav tako da je cjelokupni sustav brojeva, 'algoritam' ili 'algorizam' nazvan po njemu. Osim što je uveo indijski brojevni sustav (sada općenito poznat kao arapski brojevi), razvio je nadugo nekoliko aritmetičkih postupaka, uključujući operacije nad razlomcima. Njegovim je radom sustav brojeva prvi put uveden Arapima, a kasnije i Europi, kroz njegove prijevode na europskim jezicima. Razvio je detaljno trigonometrijske tablice koje sadrže sinusne funkcije, koje je Maslama vjerojatno ekstrapolirao na tangentne funkcije. Također je usavršio geometrijski prikaz konusnih presjeka i razvio račun dviju pogrešaka, što ga je praktički dovelo do koncepta diferencijacije. Također se navodi da je surađivao u mjerenjima stupnjeva koje je naručio Mamun al-Rashid s ciljem mjerenja volumena i opsega Zemlje.

Njegov razvoj astronomskih tablica bio je značajan doprinos znanosti o astronomiji, o čemu je napisao i knjigu. Doprinos Khawarizmija geografiji je također izvanredan, jer ne samo da je revidirao Ptolomejeve poglede na geografiju, već ih je i detaljno ispravio, kao i svoju kartu svijeta. Njegovi drugi doprinosi uključuju originalne radove vezane uz satove, sunčane satove i astrolejba.

Al Kwarizmi

Nekoliko njegovih knjiga prevedeno je na latinski početkom 12. stoljeća. Zapravo, njegova knjiga o aritmetici, Kitab al-Jam'a wal-Tafreeq bil Hisab al-Hindi , izgubljena je na arapskom, ali je preživjela u latinskom prijevodu. Njegova knjiga o algebri, Al-Maqala fi Hisab-al Jabr wa-al-Muqabilah , također je prevedena na latinski u 12. stoljeću, i upravo je taj prijevod predstavio ovu novu znanost Zapadu "do tada potpuno nepoznatu". Njegove astronomske tablice također su prevedene na europske jezike, a kasnije i na kineski. Njegov zemljopis s natpisom Kitab Surat-al-Ard , zajedno s njegovim kartama, također je preveden. Osim toga, napisao je knjigu o židovskom kalendaru Istikhraj Tarikh al-Yahud, te dvije knjige o astrolabu. Napisao je i Kitab al-Tarikh , a njegova knjiga o sunčanim satovima nosila je naslov Kitab al-Rukhmat , ali su obje izgubljene.

Utjecaj Khawarizmija na razvoj znanosti, općenito, a posebno matematike, astronomije i geografije, dobro je utvrđen u povijesti. Nekoliko njegovih knjiga spremno je prevedeno na brojne druge jezike i, zapravo, činile su sveučilišne udžbenike do 16. stoljeća. Njegov pristup bio je sustavan i logičan, te ne samo da je objedinio tada prevladavajuća znanja o raznim granama znanosti, posebice matematici, nego ih je obogatio svojim izvornim doprinosom. Nema sumnje da je od tada bio na velikom ugledu kroz stoljeća.

Mapa zlatnog doba islama preuzeta sa Posters - 1001 Inventions