Ono što možemo primijetiti je da šta god čovjek uspješno završi u životu, treba imati na umu da je završio jer mu se Allah smilovao.

Ovdje se za Kur'an kaže da je „Kitaben mutešabihen“, to jest da svaki ajet potvrđuje drugi ajet. Ovdje su nabrojena četiri Božja svojstva od kojih prvo, drugo i četvrto pokazuje i upućuje na Božje opraštanje, milost i darivanje, dok samo jedno svojstvo kazuje da će On kažnjavati grješnike. I ovo pokazuje da Božja milost nadvladava sve ostalo.

Sura El-Mumin nosi naziv po vjerniku koji je simbol hrabrosti i iskrenosti, jer je pozivao Allahu svoj narod a nije bio vjerovjesnik. Zanimljivo je da je on bio od vladajuće porodice, porodice faraona i bio je spreman svega se odreći radi svoje vjere.

U prvom dijelu poglavlja „Mu'mim“ kaže se pravovjernima da ne misle, gledajući neprijateljsku snagu da ga neće savladati i pobijediti, pa se kazuje da će ubrzo nestati te snage jer Allah štiti pravovjerne.

Ovo poglavlja nosi još naziv „Gafir“, što označava onoga koji oprašta. Ova riječ kao oznaka Božjeg svojstva opraštanja spomenuta je u trećem ajetu.

U suri Fussilet daje se predivan opis vjernika i niz osobina koje su: Izgovoriti šehadet, ustrajati na tome, činiti i pozivati na dobro, uzvraćati dobrim na zlo, biti strpljiv i tražiti zaštitu od Allaha.

Prva stvar je javno priznati i djelima pokazati da nam je Allah Gospodar.

Ima ljudi koji kažu vjerujem, ali to javno ne pokazuju iz različitih razloga.

Drugo, ustrajati na izgovorenim riječima. Ako priznamo Allaha za gospodara onda svoj život podređujemo Njegovom zadovoljstvu. Ne možemo od vjere uzimati dio, a dio odbacivati. Ne možemo klanjati za ramazan, a ne ustrajati na tome cijeli život.

Treće: Pozivati na dobro je naša obaveza. Allah zna da je, nakon izgovora šehadeta i javnog deklariranja, veliki izazov mijenjati društvo. Taj izazov može rezultirati uvredama, zlom koje će nam se činiti.

Na zlo dobrim uzvratiti je osobina strpljivog vjernika, odnosno samo strpljiv može podnijeti i imati tu osobinu. Biti strpljiv je zaista izazov.

Tražiti zaštitu od Allaha: “A, kad šejtan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočošte u Allaha...“