Zagrebačka džamija
26.04.2022. moderator

1. poglavlje 26. džuza govori o Ahkafu, to jest o pješčanim brežuljcima koji su pomogli uništavanju plemena Ad. Zbog toga ovo poglavlje nosi taj naziv.

Zagrebačka džamija
25.04.2022. moderator

Poglavlje Dogovaranje – Šura je treće od poglavlja, koja počinju sa Ha Mim, a kako se u 38-mom ajetu naređuje da muslimani rade svoje poslove u zajedničkom dogovaranju, to je dobilo naziv „Šura“ - Dogovor.

Productive Muslim
25.04.2022. moderator

U prethodnim sesijama, uveli smo pojam produktivnosti koja je bazirana na energiji, fokusu (prema hajrli poslu) te vremenu.

Mapa zlatnog doba islama
25.04.2022. moderator

Ghiyath al-Din Abul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam rođen je u Nishapuru, glavnom gradu provincije Khurasan oko 1044. godine (oko 1038.

Midnight Moments
25.04.2022. moderator

U prošlim člancima smo govorili o postu,  nafs i discipliniranju duše.  Razgovarali smo o tome što je muhlikat,  bolestima srca koje pokušavamo disciplinirati, ispraviti i i raditi na njima. Postoje određene bolesti s kojima se svi mi borimo.

Zagrebačka džamija
24.04.2022. moderator

Ono što možemo primijetiti je da šta god čovjek uspješno završi u životu, treba imati na umu da je završio jer mu se Allah smilovao.

Zagrebačka džamija
23.04.2022. moderator

Jasin

Ovo uzvišeno poglavlje je dobilo ime po prva, dva, slova i to: Ja i Sin. Ovim dvama slovima se obraća i govori Muhammedu.

Zagrebačka džamija
22.04.2022. moderator

Saveznici

Događaji o kojima se ovdje govori odnose se na kurejšijsko i savezničko opsjedanje Medine.

S Kurejšijama su se ujedinila arapska plemena Gatafan, Esdža', Murre, Fezare, Sulejm, Sa'ad i Esed, a od židovskih plemena Nadir i Kurejza. A među plemenom Kurejza i muslimanima je postojao jedan ugovor.

Productive Muslim
21.04.2022. moderator

Kao jedan od važnih Bio Hacking savjeta ovog Ramazana je kultiviranje i osvještavanje moći disanja. O disanju smo imali posebnu sesiju kroz Cambridge Muslim Collegue program: Trenutci u zadnjoj trećini noći pa vam savjetujem da ga poslušate.

Zagrebačka džamija
21.04.2022. moderator

Kako ovo poglavlje iznosi vijesti o pobjedi Rimljana (iz Istočnog rimskog carstva) ili Bizantinaca nad Perzijancima, to je ovo poglavlje dobilo naziv Rum. Kad je ovo poglavlje bilo objavljeno, u Perziji je vladao Husrev Drugi, a u istočnom rimskom carstvu Heraklije Prvi (571.-641.). Ove dvije države su se nalazile u dugotrajnoj međusobnoj borbi i ratovanju. Pete godine, t. j. 613.