Mapa zlatnog doba islama
21.04.2022. moderator

Abu Ali al-Hussain Ibn Abdallah Ibn Sina rođen je 980.

ghazali children projekt
21.04.2022. moderator

Spoznavajući vjeru kroz rad Imam al Ghazalija i njegovo učenje nudi dublje značenje vjere.  Obrazovanje i Tarbiyah su dvije vrlo različite stvari. Pojam Tarbiyah definira mogućnost ljudskog bića da održava sklonost urođene dobrote koja dolazi od onog Božjeg, Fitreta. Drugim riječima uskladiti znanja stečeno kroz Tahleel i Tarbiyah. 

Zagrebačka džamija
20.04.2022. moderator

Sve tri sure su sure kazivanja o prijašnjim poslanicima. S početka sure El-Kasas nalazi se ajet koji opisuje faraona, ali i sve ostale silnike koji remete mir na zemlji. Nije slučajno da Allah toliko puta spominje i opisuje faraona, vladara s vojskom koji je činio zlo ljudima.

Productive Muslim
19.04.2022. moderator

Prošli tjedan smo objavili članak o važnosti vode. Sada idemo korak dalje i uvest ćemo pojam BIOHAKIRANJE (eng. biohacking)

Mapa zlatnog doba islama
19.04.2022. moderator

Abu Ali Hasan Ibn al-Haitham bio je jedan od najeminentnijih fizičara, čiji su doprinosi optici i znanstvenim metodama izvanredni. Poznat na Zapadu kao Alhazen, Ibn al-Haitham je rođen 965.

Zagrebačka džamija
19.04.2022. moderator

Ova sura opisuje očajno i bijedno stanje u Arabiji prije pojave Islama.

Midnight Moments
18.04.2022. moderator

Jučer smo govorili o tome da moramo promijeniti ono što je u nama samima i da je taj proces u našim srcima kroz discipliniranja naše duše, discipliniranja našeg nafsa (nafs: ego, 'ja', duša) i držanje samih sebe odgovornima kroz Jihad ul nefs. Kroz mjesec Ramazan prakticiramo post što znači discipliniranje našeg nafsa. 

Midnight Moments
18.04.2022. moderator

U prethodnim objavama smo pokušali razumijeti strukturu duše koja proilazi iz Islamskog modela duše.  Vidjeli smo kako je u sredini modela bojno polje duše gdje trebamo “obaviti posao kako treba”, Također smo razgovarali o Gazalijevih pet faza Taffakura (promišljanja) i u petoj fazi se nalazo ono što pokušavamo dosegnuti a to je transformacija.  Stoga kroz rad

Zagrebačka džamija
18.04.2022. moderator

U prvih deset ajeta sure Elmu'minun - Vjernici, Allah opisuje ko i kako će zaslužiti džennet.

Vrlo kratak, a sadržajan opis vjernika. Prvo je namaz, bez namaza ne možemo postići ono što želimo.

Raindrop academy
17.04.2022. moderator

Znajte da se karakter razlikuje od radnje.

Karakterna osobina je skup stanja duše, dok je radnja jednostavno namjerno kretanje tijela.