U prvom dijelu džuza dosta ajeta govori o propisima lova i ribolova. Islamski stav u pogledu lova i ribolova reguliran u osnovnim izvorima islama Kur’anu i Sunnetu. Objašnjavajući što je dopušteno a što zabranjeno; što je obavezno, a što preporučljivo kada je lov u pitanju.

Muhammed a.s. je rekao: "Ono što je Allah u Svojoj Knjizi dozvolio – to je halal, a ono što je zabranio – to je haram. Ono što je prešutio – to je ‘afw; obilna milost i pošteda, pa primite od Allaha Njegov obilni oprost."

Isa, a.s. učio je dovu “Gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu da nam bude blagdan…" - Pored pouka primarnog konteksta ovih ajeta u suri Trpeza ostaje nam povezivanje ova dva simbola - trpeze i blagdana, naročito u ramazanu. Pred sami iftar čovjeku je trpeza zaista draga, posebna
radost, svojevrsni svakodnevni blagdan. Na isti način čovjek bi trebao osjećati blagdansko raspoloženje ako ima svaki dan obrok, trpezu te razmisliti o hadisu: ”Tko osvane zdrav, siguran i tko ima nafake onoliko koliko mu je dovoljno za taj dan, kao da je sakupio sav dunjaluk i sve njegove blagodati.”

Sura El-Eanam je prva mekkanska sura u Kur’anu nakon niza medinskih.

En'ām znači domaće životinje. Kod Arapa je vladalo veliko, sujevjerje u pogledu domaćih životinja, pa se kod njih bio razvio kult ovih životinja. Zbog toga ovo poglavlje i nosi naziv En'am, da bi se istakla bezvrijednost i besmislica takvog vjerovanja i da bi se uputili da prihvate kao svoju najveću dužnost vjerovanje u jedinoga Boga.

Šejtan vjernika ne može učiniti nevjernikom, ali može ga učiniti sumnjičavim. To mu je glavna obaveza: da ubacuje sumnju u sve, u ispravnost života..

U 160. ajetu Allah nam kaže da će nas za jedno dobro djelo deseterostruko nagraditi. Koliko čovjek treba biti ohol da počini u svom životu više grijeha od dobrih djela koja se pišu deseterostruko?