Ìsrā se u arapskom jeziku kaže noćnom putovanju. „Slavljeno je i uzvišeno Biće Onoga, koji je noću odveo roba Svoga“.

Poslanik kaže: „Urridže bī“, to jest dignut sam u visinu. Zbog toga se ovaj događaj naziva „Mí'râdžun-nebìjji“ — put ili uzdignuće Božjeg Poslanika na nebo.

Brojne su poruke ovog putovanja, ali neka nam uvijek na umu bude to što je u ovoj noći propisano pet dnevnih namaza koji se vrjednuju kod Allaha kao pedeset.

Između ostalih ajeta s naredbama ovdje ćemo izdvojiti jedan , “Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati“.

Zar danas većina neprijateljstava među muslimanima, sufijama, vehabijama,tradicionalistima, šiijama, selefijama… nije upravo zbog riječi?!

Osamnaesto poglavlje u Kur'anu nosi naziv Kehf što znači pećina. Tekstualni dio sure obiluje povijesnim kazivanjima, istinskim znanjem, i Božanskom mudrošću.

Poruke s. kehf:

  1. Tevhid je put do Boga
  2. Omladina je pokretač promjena
  3. Ljubaznost prema životinjama
  4. Pećina sa hairli društvom je bolja od vile sa lošim društvom
  5. Jesti čisto i halal – nakon 300 godina „potražite čistu hranu“ je prva stvar koju su rekli!
  6. Ne zaboravi izvor uspjeha „I nikako za bilo šta ne reci: “Uradiću to sigurno sutra!” – ne dodavši: “Ako Bog da!” i „A zašto nisi, kad si u vrt svoj ušao, rekao: „Mašallah! – moć je samo u Allaha!“
  7. Važnost mentorstva omladine – Musa je bio sa svojim mlađim rođakom koji ga je pratio. „A kada Musa reče momku svome“
  8. Uspjeh nikada ne može biti izgovor da ne učimo: „Možeš li da me poučiš nečemu od onoga što ti znaš…“ Musa je rekao „nečemu“, a ne svemu. Također, u arapskom jeziku هل je način da zamolimo sa poniznošću. Ponekad učenici zaborave da znanje zahtijeva poniznost i milost, a ne privilegiju i ponos.
  9. Priznati da ne znamo, ono što ne možemo da dokučimo, je ključ edeba (odgoja, lijepog ponašanja) sa Allahom: „Vidjećeš da ću strpljiv biti i da ti se neću ni u čemu protiviti.“