Glavni dio sadržaja ovog poglavlje govori o pobjedi Božjih poslanika i njihovih tvrdnji i naučavanja. Zbog toga ovo poglavlje i nosi naziv „Enbija“, to jest pejgamberi ili poslanici.

O Ibrahimu se naročito govori i zbog toga što je on po svom životu najsličniji i najbliži Muhammedu. Obraća pažnju na obilje milosti Božje i upućuje se na milosrđe koje Muhammed pokazuje prema svojim neprijateljima. U ovom je Muhammedu uzor njegov praotac Hazreti-Ibrahim. Sura Vjerovjesnici počinje sjećanjem na smrt i Sudnji dan. Upravo se u ovom ajetu nalazi (ponavlja) ajet, odnosno dio ajeta, kojeg često čujemo na dženazi: Kullu nefsin zaikatu-l-mewt... – Svaka duša/živo biće smrt će okusiti. 

Ovaj ajet je podsjetnik svakom čovjeku da bez obzira šta radio, koliko uživao, u kakvim blagodatima ili iskušenjima bio, čeka ga smrt i nijedna osoba pa čak ni meleki pred Sudnji dan neće biti pošteđeni smrti.

Pripadnici prvih, odabranih generacija su rekli: „Ko se ne bude prisjećao smrti zadesit će ga tri nesreće: odgađat će tevbu/pokajanje, neće biti zadovoljan sa onim što ima i bit će lijen u pokornosti svome Gospodaru.“

Ovo poglavlje kazuje, da će Mekka uskoro postati duhovno središte muslimana i da će sa svih strana dolaziti hodočasnici u ovaj grad. Osim toga u ovo poglavlje se dopušta muslimanima da ratuju u obranu Bogom nadarenog hrama, Kabe, što znači da se bore za čuvanje vjerske slobode.

Kao što sura Vjerovjesnici počinje sa sjećanjem na smrt i Sudnji dan te se sličnim ajetima završava tako i slijedeća sura Hadž počinje sjećanjem na smrt i Sudnji dan.

Sura Hadž je jedina sura koja nosi naziv po islamskom šartu. Govoreći o hadžu, Allah govori o budućnosti hadža kada je islam bio u vrlo uskom geografskom području pa upoznaje Poslanika, a.s, i ashabe s kasnijim generacijama koje će biti daleko od Mekke i Medine riječima: „...dolazit će iz mjesta dalekih“.

Allah završava ovu suru, a koji sadrži poruku: „On vas je izabrao i u vjeri vam ništa nije teško propisao...“„i borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao, i u ovom Kur’anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, molitvu obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte; On je Gospodar vaš, i to kakav Gospodar i kakav zaštitnik!